Stichting Manege de Spreng

Laag-Soeren

Commissies

Activiteitencommissie

Deze commissie houdt zich bezig met het organiseren van diverse activiteiten voor de leden en andere paarden/ponyliefhebbers. De activiteitencommissie bestaat uit: Susanna Verhagen, Edwin/Dianne Boone, Ellen van Tent Becking, Carlijn Oversteegen. Kijk voor de vergaderingen van deze commissie in de agenda. Meedenken en meedoen is altijd van harte welkom! Zie ook activiteiten/academie. 
Ideeën of vragen? Mail met AC@manegedespreng.nl .

Foyercommissie

De Foyercommissie is verantwoordelijk voor de inkoop/verkoop van de bar, de inrichting van de foyer, het schoonhouden van keuken, vergaderruimte, bar, foyer en toiletten. Zij houden ook de agenda bij betreffende verhuur van de foyer, wanneer er wedstrijden zijn, vergaderingen, een clinic, of eventueel andere evenementen. Deze evenementen moeten dus altijd worden doorgegeven aan één van de foyercommissieleden. Verder proberen zij een zo goed mogelijk beeld te krijgen wie ze waar en wanneer in kunnen zetten op drukke en minder drukke tijden. Ook zijn zij verantwoordelijk voor de bardiensten bij evenementen/wedstrijden die door de Stichting worden georganiseerd. Klik hier voor checklist en regels.

Manegecommissie

Taak van de manegecommissie is het onderhouden en schoonhouden van de gebouwen, de rijhallen, de rijbodems en de buitenterreinen. De commissie organiseert een aantal klusdagen per jaar en verwacht vanuit iedere vereniging deelname aan deze klusdagen.

Sponsorcommissie

Deze commissie houdt zich bezig met de inkomsten van voornamelijk de reclameborden in beide rijhallen. Kijk voor de tarieven van de sponsorborden bij Tarieven. Contactpersoon voor sponsoren is Ed Tervoort ( e.t.tervoort@hetnet.nl ).

Wedstrijdcommissie

De wedstrijdcommissie is verantwoordelijk voor het organiseren van een aantal wedstrijden of andere evenementen per jaar. Getracht zal worden een aantal kringwedstrijden in Manege de Spreng te organiseren. Daarnaast zal iedere aangesloten vereniging een aantal wedstrijden of evenementen organiseren. Voor alle te organiseren evenementen zal een beroep worden gedaan op de leden om te helpen. De omzet in de foyer is van groot belang voor de exploitatie van de manege. Contactpersoon van de wedstrijdcommissie is Gera Bosman (info.velpeo@kpnplanet.nl ).