Stichting Manege de Spreng

Laag-Soeren

Stichting Manege de Spreng

Stichting Manege de Spreng is eigenaar van de accomodatie Manege de Spreng.
De stichting bestaat uit vertegenwoordigers van de 3 aangesloten verenigingen.
Elke vereniging heeft zijn eigen dag en/of avonden met meerdere lesuren.
Het zijn de leden van de verenigingen die gebruik maken van de accommodatie. 

Om de accommodatie in stand te houden, heeft de Stichting voor het uitvoeren van de werkzaamheden een aantal commissies ingesteld. Zo is er een Activiteitencommissie, Manegecommissie, een Foyercommissie, een Wedstrijdcommissie en een Sponsorcommissie. Alle commissies vallen rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van het Dagelijks Bestuur van de stichting.

Dagelijks bestuur van de Stichting

Voorzitter: B. Denekamp
Secretaris: M. Schröder
Penningmeester: E. Boone
Lid namens PPSV: E. Tervoort, info@ppsvdespreng.eu
Lid namens Velp eo: info.velpeo@kpnplanet.nl
Lid namens V.V.A.P.: H. Heus, vvap@live.nl